Catàlegs

Catàlegs universitaris

– Base de Dades de Sumaris Electrònics

Inclou les taules de continguts de bona part de les revistes subscrites per qualsevol de les institucions membres del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

– Biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana

Accés als catàlegs següents: Documentación de Presidencia, Documentación de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, Biblioteca de la Dirección General de Patrimonio Artístico, Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Valencia, Biblioteca del Archivo de Reino de Valencia, Bibliotecas de los Centros de Formación y Recursos Educativos – CEFIREs, Documentación de la Conselleria de Sanidad, Biblioteca de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Centro de Documentación Medioambiental – CIDAM, Bibliotecas de la DG de la Mujer.

– Biblioteca Digital de Catalunya


Ofereix la informació electrònica contractada conjuntament pels membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i els dipòsits d’accés obert que contenen documentació generada per les institucions de l’àmbit del Consorci de Biblioteques de Catalunya.

– Biblioteca Nacional d’Espanya

Disposa d’un catàleg amb més de 3.000.000 d’obres diferents i la localització de 7.000.000 de fons o exemplars diferents. Conté informació de: monografies, revistes i diaris, manuscrits i arxius personals, dibuixos, gravats i fotografies, mapes, plànols, videograbacions, partitures i registres sonors.

– Bugalicia

Reuneix l’accés als catàlegs de les biblioteques universitàries de Galícia.

– Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Reuneix l’accés als catàlegs de les biblioteques universitàries de Catalunya.

– Consorci Madroño

Accés al catàleg del Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid i de la UNED.

– Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía

Reuneix l’accés als catàlegs de les biblioteques universitàries d’Andalusia.

– COPAC

Accés lliure als catàlegs en línia de la majoria d’universitats i biblioteques nacionals de Gran Bretanya i Irlanda, incloent-hi la Biblioteca Britànica.

– Dialnet

És un portal de difusió de la producció científica hispana. A més de consultar el catàleg, un cop registrats, permet rebre alertes personalitzades.

– Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Ofereix la possibilitat de personalitzar la interfície, crear una biblioteca de documents pròpia i establir alertes automàtiques per correu electrònic.

– Red de Bibliotecas del CSIC

Accés als catàlegs que formen la xarxa de biblioteques del Consejo Superior de Investigaciones Centíficas (CSIC).

– Red de Bibliotecas Universitarias


Accés al catàleg col·lectiu de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN).

– Revistes Catalanes amb Accés Obert

És un dipòsit cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

– Tesis Doctorals en Xarxa


Accés a moltes de les tesis doctorals llegides els darrers anys, principalment en universitats catalanes, tot i que s’inclouen d’externes.

– WorldCat

Cerca entre més de 10.000 biblioteques del món i ofereix la localització més propera dels documents.

 

Catàlegs de publicacions periòdiques

– ARCA (Arxiu de revistes catalanes antigues)

Portal que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives en la cultura i la societat catalana. Es pot accedir a les col·leccions senceres de les publicacions i fer-ne cerques internes, alhora que es pot visualitzar el document original.

– Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

Accés a material bibliogràfic digitalitzat de difícil accés, especialment exemplars únics.

– Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas

Ofereix informació de les col·leccions de premsa i revistes que es conserven en les principals biblioteques espanyoles.

– Catàlegs de la Biblioteca de Catalunta

La Biblioteca de Catalunya ofereix aquest cercador especialitzat en revistes electrònicques.

 

Altres

– CLACA (Clàssics catalans)

Guia/cercador de continguts digitals d’autors catalans.

– Enquadernacions artístiques


Cercador d’enquadernacions artístiques ofert per la Biblioteca de Catalunya.

– Fons digitalitzats de la Biblioteca de Catalunya

Accés a les diverses col·leccions digitalitzades de la Biblioteca de Catalunya.

– Incunables de la Biblioteca de Catalunya


Accés als incunables digitalitzats de la Biblioteca de Catalunya.

– Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya


Accés als manuscrits digitalitzats de la Biblioteca de Catalunya.

– Memòria Digital de Catalunya

Dipòsit des del qual es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc., relacionats amb Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.