Concordances

Dades verbals

Els mots són les unitats mínimes de contingut amb les quals treballen els textos literaris.

Les concordances permeten contextualitzar l’aparició de paraules de manera sistemàtica: a partir de cerques de mots, se’n pot conèixer el context d’aparició i, per tant, comprovar-ne les possibles continuïtats/discontinuïtats de representacions i significats.

Aquestes eines permeten accedir a tota una obra, a la de diversos autors o al recorregut literari d’un autor concret, copsar en paral·lel les repeticions i, acte seguit, accedir al text original per a la lectura global en l’àmbit real d’aparició.

Un cop feta la lectura de les obres, s’utilitza l’eina informàtica per comprovar les intuïcions lectores de manera sistemàtica, i així llistar les concordances de mots o camps semàntics rellevants.

 

Programari

> MonoConc

 

> Concordance

– Exemples: The Web Concordances

> AntConc

– Guia

 

> WordSmith Tools
– Descàrrega

– Manual d’ús en castellà

 

Exemples d’ús

Römer, Ute (2006). “Where the Computer Meets Language, Literature, and Pedagogy”

 

Sassi, Manuela (1999). “Concordancias para filólogos: en pos de la simplicidad”. A: Jose Manuel Blecua et alii (ed.). Filología e informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Editorial Milenio i UAB.

Irizarry, Estelle (1997). Informática y literatura. Análisis de textos hispánicos (vegeu especialment el capítol: “Palabras predilectas y definidoras en la poesía de Rafael Dieste”). Barcelona: Proyecto A de Ediciones.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.